B.ư.ớ.m + D.ú mời anh xem ?? ?

♪ Ở đâu Trăng có nhớ người
Ở đây đang có một người nhớ Trăng…♫

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *