Hở có xíu hà ?

♪ Trên trời hàng vạn ngôi sao
Sao anh chiếu hạng là sao lừa tình
Thế gian có vạn bóng hình
Làm sao anh phải chung tình với em…♫

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.