Khuya rồi ! Tắm phát cho mát ?

khuyaroitamphatchomat

♪ Khi xưa bé nói yêu anh
Anh chê bé nhỏ bé chẳng biết gì
Bây giờ bé đã dậy thì
Anh khen bé đẹp, bé chê anh già…♫

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.